Partner in ambitie, innovatie en ondernemen

Frisian Ports

Frisian Ports creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders voor Friesland duurzame groei en werkgelegenheid te realiseren via de betrokken havens.

Samen versterken de Friese havens de (watergebonden) economie in Friesland. Zij dragen bij aan het vestigingsklimaat voor watergebonden en waterverbonden bedrijven. Met deze potentie willen de havens, vanuit Frisian Ports en in gezamenlijkheid, een wezenlijke positie in het nationaal en internationale beroepsvaarwegennetwerk innemen.

Partner in ambitie, innovatie en ondernemen

Frisian Ports

De kernactiviteiten: Vervoer van bulkgoederen zoals bouwmaterialen, zand, grind en containervervoer. De havens zijn actief in de maritieme maakindustrie, de scheepsbouw en de visserij. En ook op het gebied van toerisme met o.a. faciliteiten voor cruiseschepen en veerboten. De Friese samenwerking in het kort:

Behoud bestaande activiteiten in de havens;
Samenwerking op beleid, beheer en onderhoud.

Op orde brengen van statistieken bij statistische bureaus;
Benutten mogelijkheden TEN-T;
Stimuleren en faciliteren multimodaliteit.

Zorgen voor voldoen ruimte op de bedrijventerreinen;
Verder ontwikkelen van duurzaamheidsprofiel;
Zorgen voor optimale vaarwegverbindingen.

Samenwerkingsverband met 8 Friese havengemeenten:

Frisian Ports

Lemmer (De Fryske Marren)
Sneek (Sûd West Fryslân)
Port of Harlingen (Harlingen)
Leeuwarden (Leeuwarden)
Heerenveen, Akkrum (Heerenveen)
Drachten (Smallingerland)
Burgum, Skulenboarch (Tytsjerksteradiel)
Kootstertille, Stroobos (Achtkarspelen)