Gemeente Súdwest-Fryslân

Sneek

Kenmerken:
Overslag: bulk, maritieme maakindustrie en scheepsbouw
Voorzieningen: openbare kade, walstroom, water, afvalinzameling en bunkering
Ontsluiting: klasse Va, (autosnelweg A7)
Tonnages (2017): 505.080
TEN T-registratie: ja

Gemeente Súdwest-Fryslân

Sneek

Meer weten?

Contact

Meer informatie over Frisian Ports?
Neem contact met ons op!