Gemeente Smallingerland

Drachten

Kenmerken:
Overslag: bulk, maritieme maakindustrie en jachtwerven
Voorzieningen: openbare loswal, 5 walstroomkasten (20 elektra aansluitingen), per kast 3 en 5 polige CEE-wandcontatcdozen 230-400 V maximaal 63A en 50Hz, 3 drinkwatertapautomaten, bunkering en afvalinzameling
Ontsluiting: klasse IV, (autosnelwegen A7, N31)
Tonnages (2017): 1.232.217
TEN T-registratie: ja

Gemeente Smallingerland

Drachten

Meer weten?

Contact

Meer informatie over Frisian Ports?
Neem contact met ons op!