Partner in ambitie,
innovatie en ondernemen

Frisian Ports

Fries samenwerkingsverband met 8 havengemeenten

Frisian Ports creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders voor Friesland duurzame groei en werkgelegenheid te realiseren via de betrokken havens.
Samen versterken de Friese havens de (watergebonden) economie in Friesland. Zij dragen bij aan het vestigingsklimaat voor watergebonden en waterverbonden bedrijven. Met deze potentie willen de havens, vanuit Frisian Ports en in gezamenlijkheid, een wezenlijke positie in het nationaal en internationale beroepsvaarwegennetwerk innemen.